Sběr vzorků vín v roce 2024 je naplánován na dny 18. – 20. března v Centru Excelence ve Valticích.

Hodnocení shromážděných vzorků proběhne ve dnech 16. – 19. dubna.

Termín výstavy v roce 2024 je stanoven na dny 10. – 11. května.

K oficiálnímu přihlášení vzorků na VVT 2024 budete vyzváni cca v průběhu února prostřednictvím tohoto webu a dalších kanálů.