Sdílíme důležité informace týkající se uzavírky hlavní křižovatky ve Valticích, která bude probíhat i po dny Valtických vinných trhů.

UZAVÍRKA SILNICE I/40 ve Valticích

OD 6. 5. 2024 DO 17.6. 2024 bude uzavřena silnice I/40 ve Valticích od místa křižovatky ulic Břeclavská, Mikulovská, P. Bezruče a nám. Svobody až před křižovatku ulic Břeclavská, Krátká a Klášterní.
Objízdná trasa pro dopravu do 3,5 t + BUS:
Od Mikulova povede z ul. Mikulovská po ul. Malá strana k silnici II/422 ul. P. Bezruče (do Lednice) nebo dále po ul. Klášterní k ul. Břeclavská (do Břeclavi) – jednosměrně.
Od Břeclavi povede z ul. Břeclavská po ul. Jabloňová k silnici II/422 v ul. P. Bezruče (do Lednice) nebo dále po ul. Zahradní k silnici I/40 k ul. Mikulovská (do Mikulova) – jednosměrně.
V rámci uzavírky dojde k přesunutí autobusové zastávky „Valtice, nemocnice“ do ulice Klášterní a Jabloňová.
Objízdná trasa pro dopravu nad 3,5 t:
z I/40 (Valtice, ul. Mikulovská) po I/40 a I/52 do Mikulova ke křiž. s II/421 – po II/421 přes Milovice a Zaječí ke křiž. s II/425 – po II/425 ke křiž. s I/55 – po I/55 přes Břeclav ke křiž. s I/40 po I/40 do Valtic ul. Břeclavská – obousměrně.
Důvodem uzavírky je rekonstrukce kanalizace v ulicích Mikulovská, Břeclavská a dále stoka P. Bezruče a propoj Rudé armády.
Investorem stavby je ŘSD a Vodovody a kanalizace Břeclav, a s.
V grafických přílohách jsou znázorněny objízdné trasy a umístění přechodného dopravního značení.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Aleš Hofman, starosta Valtic