Historie

  • Úplně první vinné trhy ve Valticích se konaly před 159 lety, tedy v roce 1858. Z té doby se totiž dochovala zpráva, že Okresní hospodářský spolek ve Valticích pod patronací knížete Jana II. z Lichtenštejna uspořádal další zemědělskou výstavu v zámecké jízdárně. A součástí této výstavy byla také prezentace dvou tisíc vín z Valtic a okolních vinařských obcí.

  • V roce 1902, se o valtických vinných trzích hovoří již jako o jedné z nejvýznamnějších výstav vín tehdejšího Rakousko-Uherska. Pojmenování trhy naznačuje, že původně šlo o trhy v pravém významu slova. Konaly se za účelem obchodu a sjednávání obchodů.

  • Za první republiky už vinné trhy kromě obchodování také bavily, nedílnou součástí se stal vedle odborného také kulturní program. Tou dobou se již vinné trhy konaly pravidelně v lednu a trvaly tři dny s tím, že poslední den byl věnován odborným referátům předních vinařských odborníků.

  • Od roku 1937 se vinné trhy nekonaly zejména kvůli politické situaci.

  • Za druhé světové války procházelo vinařství velkou krizí spojenou s okupací a se změnami vlastníků, což se odrazilo také na trhu s vínem.

  • V roce 1948 se valtičtí vinaři rozhodli uspořádat valtické vinobraní, které se pak stalo tradicí. Pokus o obnovení vinných trhů na sebe však nechal čekat dalších 18 let.

  • V roce 1966 byla zorganizována ochutnávka vín v kinosále. Na jaře následujícího roku se na stejném místě konala přehlídka vín opět s názvem Valtické vinné trhy. O rok později byly již trhy v zámecké jízdárně a kromě místních se účastnili také producenti vín mimo valtickou oblast.

  • Od té doby se Valtické vinné trhy se staly relativně samostatnou organizační jednotkou začleněnou do společenské organizace s vlastním účtem a právní subjektivitou. Ekonomicky byly již stabilní a zajišťovaly tak neoficiálně celostátní přehlídku tržního sortimentu vín vyráběných v Československu. Počet vystavovatelů byl již tradičně v počtu 80 až 87 a počet vzorků vín v rozmezí 400 až 500 a návštěvnost dosahovala až sedmi tisíc zájemců.

  • Politické a ekonomické změny po devadesátém roce minulého století přinesly kromě očekávání i nejistotu. A tak se v roce 1991 neuskutečnil XXV. ročník VVT, ale takzvané Ozvěny VVT. O rok později vzniklo Sdružení Valtické vinné trhy. A to se  postupně zformovalo do dnešní podoby nejstarší celorepublikové soutěže a přehlídky vín nazývaný – Wimbledon mezi výstavami.