Termín výstavy v roce 2023 je stanoven na dny 5. – 6. května. 

Sběr vzorků vín v roce 2023 je naplánován na dny 21. – 22. března v Centru Excelence ve Valticích.

Hodnocení shromážděných vzorků proběhne ve dnech 11. – 14. dubna.

K oficiálnímu přihlášení vzorků na VVT 2023 budete vyzváni cca v průběhu února prostřednictvím tohoto webu a dalších kanálů.