Termín výstavy v roce 2022 je stanoven na dny 6. – 7. května 2022. 

Sběr vzorků vín v roce 2022 je naplánován na dny 29. – 30. března 2022 v Centru Excelence ve Valticích.

Hodnocení shromážděných vzorků proběhne ve dnech 19. – 22. dubna 2022.

K oficiálnímu přihlášení vzorků na VVT 2022 budete vyzváni prostřednictvím tohoto webu a newsletteru Národního vinařského centra.