Ode dneška mají vinaři možnost přihlásit svá nejlepší vína na soutěž Valtické vinné trhy, která je vůbec nejstarší vinařskou soutěží a přehlídkou vín v České republice.

Zájem vinařů o to, aby uspěli na Valtických vinných trzích, je každoročně velký. Získat medaili na této výstavě, znamená obrovskou prestiž pro samotného vinaře.

Všechna vína, která překročí hranici 86 bodů, získají zlatou (event. Velkou zlatou) medaili a vína od 84-86 bodů stříbrnou medaili. Dle pravidel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) nesmí počet udělených medailí přesáhnout 30% z celkového počtu přihlášených vín.

Vzorky se každoročně přihlašují prostřednictvím on-line systému Národního vinařského centra na: www.elwis.cz.

Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 52. roč. VVT od 25. do 26. března 2019 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence – Střední vinařské školy ve Valticích, ulice Sobotní č.p.1029.

Cílem je zajistit maximální objektivitu při hodnocení vín na VVT, a proto sběr vzorků a hlavně hodnocení vín řídí Národní vinařské centrum ve spolupráci se Střední vinařskou školou.