K účasti na Valtických vinných trzích se každoročně přihlašuje prostřednictvím systému Národního vinařského centra jménem ELWIS.

Uzávěrka přihlášek je 20. března 2024 do 14:00 hod.

POZOR DOŠLO KE ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU PRO PLATBU

Všechny důležité dokumenty týkající se VVT:


57. ročník 2024

56. ročník – 2023

55. ročník – 2022


54. ročník – 2021


53. ročník – 2020


52. ročník – 2019


51. ročník – 2018


50. ročník – 2017


49. ročník – 2016


48. ročník – 2015