Rozjezd oprav Zámku Valtice

Jen co skončily 47. Valtické vinné trhy, počala stavební firma provádět naplánované opravy ve výstavním areálu valtického zámku. Termín zahájení oprav visel ve vzduchu již od konce roku 2013, ale nakonec nebylo třeba žádný náhradní scénář pro výstavní dny 47. VVT uplatnit.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_04_2014

Stavební firma rozjela především výkopové práce, a to nejen v Zimní jízdárně, ale i na Technickém dvoře, v hradním příkopu a v zámeckém divadle. Obrovský jeřáb přesouval kontejnery naplněné zeminou z hlubokého výkopu v hradním příkopu do prostor parku, odkud těžkotonážní auta odvážela zeminu na skládku.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_05_2014

Je až neuvěřitelné, co všechno se ve výkopu objevilo – vyzděná kanalizace a průlezy do hlubokých hradních stěn.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_06_2014

Stavební materiál se shromáždil i vedle Zimní jízdárny. Boční východy, které byly před lety pracně vybourány na příkaz hasičů kvůli rychlé evakuaci návštěvníků, stavební dělníci zazdili a uvedli tak obvodové zdi Jízdárny do původního stavu.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_07_2014

Byla rozkopána také podlaha v Jízdárně a navíc se tam nastěhovali archeologové se svým nezbytným výzkumem. Více než měsíc spousta brigádníků pod bedlivým dohledem zkušených archeologů sbírala různé střepy, úlomky a historické předměty.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_08_2014 Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_09_2014

Výkopové práce běžely naplno také na Technickém dvoře, kde byl proveden výkop pro WC a vzduchotechniku v blízkosti východu z Jízdárny. Zajímavým poznatkem ve výkopu u zahradníkova domku, hlubokém kolem 6 m, byl objev původní zdi Valtického hradu.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_10_2014

V parku se pracovalo na opravách zámeckého divadla, jak zvenčí, kde bylo třeba odvézt několik metrů nánosu podél budovy (když se v roce 1972 opravovala střecha divadla, naházeli dělníci starou krytinu do obvodových obezdívek a po letech, kdy už nebyla oprava divadla na pořadu dne, se vše zarovnalo zeminou). Uvnitř divadla bude nová podlaha a vyměnila se také kompletně střecha.

Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_11_2014 Oprava_Zamecke_Jizdarny_004_12_2014

Tak nezbývá než věřit asi 20 osobnostem našeho politického a hospodářského života v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem a ministryní Věrou Jourovou, kteří 9. května na 47. Valtických vinných trzích poklepali základní kámen na opravy zámeckého areálu. Stovky návštěvníků tak měli možnost z úst nejpovolanějších vyslechnout příslib, že i 48. VVT v roce 2015 budou v zámecké jízdárně – ale již opravené a krásné…

Položení_základního_kamene_opravy_Zámecké_jízdárny_01_2014 Položení_základního_kamene_opravy_Zámecké_jízdárny_02_2014

Ing. Jan Otáhal, SVVT Valtice