Sběr vzorků vín v roce 2020 je naplánován na dny 23. – 24. 3. 2020 v Centru Excelence ve Valticích.

Hodnocení shromážděných vzorků proběhne ve dnech 14. – 17. 4. 2020.

K oficiálnímu přihlášení vzorků na VVT 2020 budete vyzváni cca koncem února prostřednictvím tohoto webu a newsletteru Národního vinařského centra.