Přihláška

Přihlašte své vzorky vín na Valtické vinné trhy – nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí v ČR s více než stopadesátiletou tradicí.

Vzorky se každoročně přihlašují prostřednictvím on-line systému Národního vinařského centra na: www.elwis.cz.

Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku na Centrum Excelence ve Valticích. Ulice Sobotní č.p.1029.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.

Každý přihlášený vzorek prezentuje 12 adjustovaných láhví.

Účastnický poplatek (700 Kč / 26 Euro za 1 vzorek) bude uhrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora (č.ú.:1381996319/0800). Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8199 6319; SWIFT (BIC): GIBACZPX.