Přihláška

Přihlašte své vzorky vín na Valtické vinné trhy – nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí v ČR s více než stopadesátiletou tradicí.

Vzorky se každoročně přihlašují prostřednictvím on-line systému Národního vinařského centra na: www.elwis.cz.

Uzávěrka přihlášek je 26. března 2019. 

Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 52. roč. VVT od 25. do 26. března 2019 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence – Střední vinařské školy ve Valticích, ulice Sobotní č.p.1029.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Jícha, tel.: 731 128 340.

Účastnický poplatek (700 Kč / 28 Euro za 1 vzorek) bude uhrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora (č.ú.:1381996319/0800).

Další důležité informace najdete teké ve STATUTU 2019.