Přihláška

Přihlašte své vzorky vín na Valtické vinné trhy – nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí v ČR s více než stopadesátiletou tradicí.

Vzorky se každoročně přihlašují prostřednictvím on-line systému Národního vinařského centra na: www.elwis.cz.

K oficiálnímu přihlášení vzorků na VVT 2020 budete vyzváni cca koncem února prostřednictvím tohoto webu a newsletteru Národního vinařského centra.

Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 53. roč. VVT od 23. do 24. března 2020 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence – Střední vinařské školy ve Valticích, ulice Sobotní č.p.1029.