Přihláška

Přihlašte své vzorky vín na Valtické vinné trhy – nejstarší celostátní soutěž vín s mezinárodní účastí v ČR s více než stopadesátiletou tradicí.

Vzorky se každoročně přihlašují prostřednictvím on-line systému Národního vinařského centra na: www.elwis.cz.

Uzávěrka přihlášek byla 28. března 2018. Přihlašování pro rok 2018 je již ukončeno.

Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 51. roč. VVT od 26. do 28. března 2018 od 8:oo do 14:oo hod.) na Centrum Excelence – Střední vinařské školy ve Valticích, ulice Sobotní č.p.1029.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.

Účastnický poplatek (700 Kč / 28 Euro za 1 vzorek) bude uhrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora (č. ú.: 1381996319/0800).